CHUYÊN MUA BÁN ĐẤT NỀN TẠI THÀNH PHỐ BÀ RỊA, GIÁ ĐẦU TƯ.